Konferencja: „Środki zastępcze tzw. dopalacze”.

W dniu 28 listopada 2018r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się konferencja pod hasłem: „Środki zastępcze tzw. dopalacze”, zorganizowana przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Brzesku, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku.

Konferencję rozpoczęła Pani Dorota Żak – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku i omówiła kwestię działalności Inspekcji Sanitarnej w obszarze nadzoru nad wprowadzaniem i wytwarzaniem środków zastępczych. Następnie głos zabrała Pani Anna Jagusińska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzesku, która przedstawiła referat na temat: „Środki psychoaktywne – zagrożenia współczesnej młodzieży.” Kolejna osoba Pani Anna Pawlik – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku omówiła zagadnienie związane z uzależnieniami behawioralnymi, czyli uzależnienia od czynności np. Internetu, gier, hazardu, zakupów wymagają pomocy i wsparcia osób dorosłych. Uzależnienia te potrafią zrujnować im życie, podobnie jak alkohol czy narkotyki. Kolejną osobą, która wygłosiła referat pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze kradną życie” była Pani Ewelina Buda z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Zwieńczeniem konferencji było przedstawienie oferty profilaktycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, kierowanej do dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzeskiego, przez pedagogów: Dominikę Sosin – Szefer i Agnieszkę Cichońską oraz zapoznano zebranych z działalnością Fundacji Poza Schematami.