Zajęcia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo”

W dniach 17 kwietnia, 24 kwietnia oraz 8 maja 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku odbyły się spotkania        w ramach grupy wsparcia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo”.
Celem niniejszych zajęć jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych oraz kompetencji tworzenia prawidłowej relacji rodzicielskiej.
Na przeprowadzonych spotkaniach dokonała się integracja uczestników spotkania oraz ustalono reguły współpracy grupowej. Podczas zajęć miała również miejsce wymiana doświadczeń wynikających z roli rodzica, dzielenie się napotkanymi problemami, wątpliwościami oraz uzyskiwanie inspiracji i wsparcia do wprowadzania zmian. Na spotkaniach uczestnicy zajęć nabywali także umiejętność związaną ze stawianiem granic, koniecznych do nawiązania bezpiecznych relacji z innymi ludźmi oraz osobami bliskimi. Następne zajęcia odbędą się w terminie: 15.05.2018 r. o godzinie 9.00.