PORADNIA PSYCHOLOGICZO – PEDAGOGICZNA W BRZESKU I KLUB MALUSZKA W REGIONALNYM CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM W BRZESKU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi współpracę z Klubem Maluszka w Oddziale dla Dzieci Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Do Klubu należą dzieci w wieku 1,5 do 3 lat, które uczestniczą w zajęciach razem z rodzicami. W ramach współpracy są prowadzone spotkania (dla dwóch grup, raz w miesiącu) ze specjalistami z Poradni: psychologiem, pedagogiem, logopedą i tyflopedagogiem. Spotkania odbywają się w formie warsztatów i prelekcji dla rodziców, na których omawiany jest rozwój małego dziecka oraz udzielane są odpowiedzi na pytania: jak wspomagać i stymulować rozwój dziecka we wszystkich sferach. W tym samym czasie dzieci poprzez zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspomagają i stymulują swój rozwój.
Zgłoszenia do Klubu Maluszka są prowadzone w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku.