Zakończenie działań pilotażowych TROSKA

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku: panie Aneta Garlacz, Paulina Wandas, Magdalena Kuśnierz uczestniczyły w działaniach pilotażowych z zakresu wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczestniczyły w spotkaniach szkoleniowych (24-25.10.2017 r.) oraz spotkaniach koordynacyjnych (06.12.2017 r., 07.03.2018 r.) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce. Koordynator projektu pani Anna Kurańda – Korczyńska złożyła w dniu 27.02.2018 r. na ręce dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku pana Grzegorza Zelka podziękowania za wyróżniającą i efektywną współpracę w realizacji projektu, a przede wszystkim terminową realizację założeń projektowych i wykonanie wszystkich obszarów zadaniowych. Działania pilotażowe przeprowadzano na terenie szkół Powiatu Brzeskiego: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Dobra współpraca z powyżej wymienionych szkołami oraz zaangażowanie pedagogów, rodziców i uczniów zaowocowało wdrożeniem nowych narzędzi diagnostycznych służących rozpoznawaniu rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w przedziale wiekowym 9 – 13 lat.