Współpraca Poradni z Sądem Rejonowym w Brzesku

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, pan Grzegorz Zelek uczestniczył w dniu 15.02.2018 r. w naradzie szkoleniowej społecznych kuratorów rodzinnych i dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Podczas spotkania wygłosił prelekcję nt. „Przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka krzywdzonego”. W trakcie narady szkoleniowej uczestnicy podjęli dyskusję na temat przemocy i krzywdzenia dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych doświadczeń w pracy kuratora sądowego z rodzinami.