narzędzia diagnostyczne TROS-KA

Nasza Poradnia uczestniczy w działaniach pilotażowych z zakresu wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem planowanych i wdrażanych zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest maksymalne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w środowisko szkolne (rówieśnicze). Kluczowym kierunkiem podejmowanych działań jest inkluzja rozumiana jako wieloetapowy proces umożliwiania osobom z niepełnosprawnościami pełne funkcjonowanie w otoczeniu.